O ProjekcieOpowieść Grudniowa
alternatywna lekcja historii Szczecina
Celem projektu „Opowieść grudniowa - alternatywna lekcja historii ze Szczecina” jest upamiętnianie Grudnia 70, przebiegu oraz genezy wydarzeń mających miejsce na ulicach Szczecina. Wydarzeń mających większe znaczenie na tle szerszego kontekstu geograficzno-społecznego w dziejach historii Polski, bowiem Grudzień '70 stał się punktem zwrotnym, który zapoczątkował upadek systemu oraz kształtowanie twórczych odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu obejmuje szereg działań konsekwentnie nawiązujących do minionych wydarzeń poprzez wykorzystanie różnych narzędzi oraz form komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem muzycznej narracji barda Jacka Kaczmarskiego.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych którzy wezmą udział w żywych lekcjach historii oraz spotkają się z jej świadkami na podstawie wcześniej przesłanych informacji i materiałów w tym tekstów Jacka Kaczmarskiego z płyty „Raj”. Ponadto wsparcie otrzymają szkoły, które zostaną wyposażone w nowe, multimedialne narzędzie metodyczne w postaci scenariuszy lekcji historii przygotowanych przy współpracy z Centrum Dialogów Przełomy Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz wywiadów ze świadkami historii ze Stowarzyszenia Społecznego "Grudzień 70 - Styczeń 71".

Projekt zakłada realizację konkursu fotograficznego, którego głównym celem jest zachęcenie młodzieży do poznawania najnowszej historii Szczecina. Poprzez tematykę konkursu jak i całego projektu uczniowie będą mieli możliwość poznania drogi prowadzącej do wolności oraz demokratycznego państwa jak również zaznajomienia się z twórczością Jacka Kaczmarskiego – „barda Solidarności”. Celem konkursu jest także wyzwalanie ciekawości poznawczej, kreatywności i twórczych działań młodzieży.

Zwieńczeniem projektu będzie koncert zorganizowany dla wielopokoleniowego audytorium, które w narracji polskiego barda Jacka Kaczmarskiego wspólnie, za pośrednictwem wizualizacji oraz zarejestrowanych ścieżek dźwiękowych, upamiętnią wydarzenia Grudnia '70. Koncert będzie również okazją do spotkania uczestników projektu oraz uczniów pozostałych szkół z uczestnikami wydarzeń grudniowych. W koncercie utwory autorstwa Jacka Kaczmarskiego, w nowych specjalnie na potrzeby projektu opracowanych aranżacjach wykona zespół nawiązujący do słynnego Trio Kaczmarskiego w składzie: Jacek Bończyk (śpiew), Mirosław Czyżykiewicz (gitara, śpiew), Hadrian Tabęcki (fortepian) z towarzyszeniem muzyków Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza oraz chóru Akademii Morskiej w Szczecinie. Koncert poprowadzi Radosław Labakhua.

Koncert odbędzie się 13 grudnia o godzinie 19.00 a towarzyszyć mu będzie wystawa materiałów archiwalnych (zdjęcia, artykuły) udostępnionych dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycja prezentowana będzie w foyer Filharmonii.

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski z siedzibą w Warszawie, w ramach programu Patriotyzm Jutra oraz współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin.
Grudzień '70zginęło 16 osób
12:00 - Starcie na ulicy Dubois1
14.00 - podpalenie siedziby KW PZPR2
15.00 - walka pod siedzibą KW MO3
16:00 - starcia pod Prokuraturą i Aresztem4
Koncert13 grudnia 2013
godz. 19:00

Wykonawcy:
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch

Mirosław Czyżykiewicz – śpiew, gitara
Jacek Bończyk – śpiew, gitara
Hadrian Filip Tabęcki – fortepian

Radosław Labakhua – dyrygent

O koncercie
Koncert będący zwieńczeniem projektu skierowany jest do wielopokoleniowego audytorium, które w narracji polskiego barda Jacka Kaczmarskiego wspólnie, za pośrednictwem wizualizacji oraz zarejestrowanych ścieżek dźwiękowych, upamiętnią wydarzenia Grudnia '70. Koncert będzie również okazją do spotkania uczestników projektu oraz uczniów pozostałych szkół z uczestnikami wydarzeń grudniowych. W koncercie utwory autorstwa Jacka Kaczmarskiego, w nowych specjalnie na potrzeby projektu opracowanych aranżacjach wykona zespół nawiązujący do słynnego Trio Kaczmarskiego w składzie: Jacek Bończyk (śpiew, gitara), Mirosław Czyżykiewicz (gitara, śpiew), Hadrian Tabęcki (fortepian, aranżacje) z towarzyszeniem muzyków Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza oraz chóru Akademii Morskiej w Szczecinie. Koncert poprowadzi Radosław Labakhua.


O płycie „Raj”
Legendarny program pisany i wykonywany przez Gintrowskiego, Kaczmarskiego i Łapińskiego w 1980 roku teraz w interpretacjach Mirosława Czyżykiewicza, Jacka Bończyka, Hadriana Filipa Tabęckiego. premiera programu miała miejsce podczas VI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” w Kołobrzegu 10 września 2005 roku z inspiracji Alicji Delgas oraz Katarzyny i Jacka Pechmanów. Słowa: Zbigniew Herbert, Jacek Kaczmarski.

Myśl przewodnia programu to mechanizm przechodzenia kategorii dobra i zła, uznawanych za jednostkę w obszar działań społecznych, ogólnoludzkich. Moralny wymiar buntu, wiara jako obrona przed racjonalna rezygnacją, wybór wobec groźby zagłady. Pointa („Powrót”) wskazała na konieczność szukania odpowiedzi w samym sobie, na skrajnie indywidualną odpowiedzialność każdego z nas wobec ludzi i przeznaczenia.

Jacek Kaczmarski - autor„Raj” to bardzo ważny dla mnie program, wyzwanie i przeżycie najwyższej próby, jego przesłanie oraz treść jest we mnie niezmiennie od wielu lat. Wdzięczny jestem jego Autorom oraz Mistrzom, którzy w latach 80-tych podzielili się nim ze światem.

Jacek Bończyk - wykonawca


Nasza praca miała na celu oddanie artystycznego hołdu czterem wspaniałym artystom, czyli Panom: Zbigniewowi Herbertowi, Jackowi Kaczmarskiemu, Przemysławowi Gintrowskiego i Zbigniewowi Łapińskiemu. To niebywale ekscytujące wykonać ten program po wielu latach i widzieć, że jego treści nei przebrzmiał, a sensy nie Tracją wielopoziomowych głębi interpretacyjnych. Każde niemal wykonanie zaskakuje nowymi wątkami, których się wcześniej nie przeczuwało – program żyje to poczytujemy sobie za bodaj jedyną naszą zasługę… Cała reszta to konsekwencja wielkiego talentu Autorów i Kompozytorów tego ponadczasowego traktatu o jednostce i człowieczeństwie.

Hadrian Filip Tabęcki - wykonawca

Edukacja
Jednym z założeń edukacyjnych projektu jest upamiętnianie Grudnia 70, przebiegu oraz genezy wydarzeń mających miejsce na ulicach Szczecina.

Głównym elementem tych działań jest opracowanie scenariuszy oraz przeprowadzenie alternatywnych lekcji historii w oparciu o teksty źródłowe, wywiady ze świadkami historii, materiały archiwalne.

Przedmiotowe lekcje odbędą się w przestrzeniach miejskich związanych z dramatycznymi wydarzeniami szczecińskiego Grudnia 70.

Specjalnie na potrzeby projektu dzięki współpracy z Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowe w Szczecinie, stworzone zostały 4 alternatywne scenariusze, które stanowią materiał edukacyjny dla nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Bezpośrednimi odbiorcami będą uczniowie szkół, którzy wezmą udział w żywych lekcjach historii oraz spotkają się z jej świadkami. Opracowane materiały dostępne są również na stronie internetowej w specjalnie opracowanej zakładce dla potrzeb dydaktycznych oraz na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Szczecina.

Informacja dotycząca terminów żywych lekcji historii znajdzie się w aktualnościach.

Dodatkowym elementem edukacyjnym w projekcie będzie konkurs oraz wystawa materiałów archiwalnych (zdjęcia, artykuły) udostępnionych dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej prezentowana w dniu koncertu tj. 13 grudnia br. w foyer Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.


Scenariusze lekcji:

O Grudniu '70 w internecie:
Konkursfotograficzny
Z przyjemnością informujemy, iż rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny.
W wyborze najlepszych fotografii wzięło udział czterech członków Jury, którzy ocenili wszystkie prace w skali 0-5.

I miejsce – Pani Aleksandra Papież
II miejsce – Pani Nicola Racis
III miejsce – Pani Aleksandra Zielińska


Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za zaangażowanie, kreatywność, inwencję twórczą oraz chęć poznania historii.


Konkurs był jednym z komponentów projektu, którego założeniem było zachęcenie młodzieży do poznawania najnowszej historii Szczecina.

Celem konkursu było także wyzwalanie ciekawości poznawczej, kreatywności i twórczych działań młodzieży.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie fotografii wykonanej dowolną techniką, związanej z najnowszymi dziejami Szczecina - Grudnia’70, inspirowanej twórczością Jacka Kaczmarskiego.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Szczegóły dotyczące konkursu w Regulaminie.

kontakt: konkurs@filharmonia.szczecin.pl

Załączniki:
Kontakt

Karolina Głowińska
tel. (91) 422 12 51
info@grudzien70.filharmonia.szczecin.pl


Siedziba
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
pl. Armii Krajowej 1
70-455 Szczecin

Biuro koncertowe
tel. (91) 422 47 23